Hoppning häst & ponny

Hoppträning för Ted Nätterqvist, A-tränare

Hoppning för häst och ponny

Hoppträning för Ted Nätterqvist, A-tränare varje onsdag.
1 timmes lektioner.


Helgkurs, 1-2-dagarskurs för häst och ponny

Ted Nätterqvist och håller emellanåt helgkurser med lektioner i markarbete och hoppning, vanligtvis förlagda till lördag och söndag.


Även ryttare med häst som inte är uppstallade på Andreagården är hjärtligt välkomna att delta på hoppkurserna. Ring Eva-Mari Bengtsson för mer information om hoppkursernas innehåll.


Möjlighet att stalla upp häst på Andreagårdens Ridcenter för de som vill deltaga båda dagarna.


Anmäl dig genom att ringa Eva-Mari Bengtsson på tel 070 - 66 20 392.

OBS! Ingen anmälan på mail, endast information!

Markarbete häst & ponny

Markarbetesträning för Eva-Mari Bengtsson


Anmäl dig genom att ringa Eva-Mari Bengtsson på tel 070 - 66 20 392.

OBS! Ingen anmälan på mail, endast information!

Dressyrträning häst & ponny

Dressyr på Andreagårdens Ridcenter


Schemalagda dressyrlektioner, 4 ryttare/lektion.

Erika Svensson har schemalagda dressyrlektioner flera dagar i veckan för barn och ungdomar.